Rudolf Kohler

KSM Patentanwälte – Rudolf Kohler

Gründer: Dipl.-Phys. Rudolf Kohler ( † 2012)
Patentanwalt

  • Gründer der Kanzlei Kohler in Stuttgart
  • Partner der Kanzlei Kohler Schmid
  • Partner bis 2002